Kronika

Muzeum císařského Říma

1.6.2022

Dne 24.5.2022 se během školního vyučování na naší škole odehrál dějepisný projektový den pro primu, kvintu a skupinu studentů 1. ročníku. Žáci kvinty a prvního ročníku byli rozděleni do skupin, ve kterých měli zpracovat život a dílo vybraného římského císaře. Skupin nakonec bylo 6 - Oktavianus Augustus, Caligula, Nero, Hadrianus, Marcus Aurelius a Konstantin. Studenti vytvořili krátký program a připravili zajímavé exponáty. Tím se stvořilo krásné dějepisné muzeum.

Prima po malých skupinách postupně prošla celé muzeum a měla za úkol zjistit co nejvíce informací, aby následně zvládli napsat test. Účelem bylo, aby se všechny zapojené třídy, ve kterých se toto období právě teď probírá, naučily informace zábavným způsobem. Tvůrci mohli popustit uzdu představivosti a tak se stalo, že všichni zúčastnění byli svědky perfektních hereckých výkonů, které však byli zároveň velmi poučné.

Názory zúčastněných (z kvinty):

Julie Bambousková, kvinta

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: dějepis projektový den