Kronika

Miroslav Olič

26.4.2011

středoškolský profesor a ředitel gymnázia v.v.
Zbraslav, 14. února 1923 - Dobříš, 22. dubna 2011

S hlubokým zármutkem oznamujeme všem přátelům a známým, že nás navždy opustil vážený a všemi milovaný profesor Gymnázia Karla Čapka v Dobříši pan Miroslav Olič. Jeho vztah k mladým lidem byl bezesporu formován skautským hnutím, učitelskou dráhu nastoupil za války na Křivoklátsku, pak v Příbrami, Novém Kníně a v letech 1953 - 1998 s krátkou přestávkou působil na Dobříši. Zde se také mezi roky 1966 - 1984 stal ředitelem gymnázia.

V tomto období vzniklo úžasné prostředí a tradice, z kterých gymnázium žije dodnes. Ředitel nestraník vytvořil přátelské ovzduší mezi pedagogy, odstranil přehrady mezi učiteli a studenty. Tolerance, demokratičnost, pochopení a smysl pro humor, vysoká vědomostní úroveň i relativní politický klid, to vše v harmonickém celku se stalo duchem školy.

Pan Miroslav Olič zůstane s celou svou renesanční vědomostní šířkou i myšlenkovou hloubkou křesťanského filosofa navždy v našich srdcích

Pedagogický sbor Gymnázia Karla Čapka, Dobříš

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: vzpomínáme Miroslav Olič