Kronika

Mezinárodní studentská konference v Dobříši

3.5.2007

[Dobříšské listy, květen 2007]

Již šest let je Gymnázium K. Čapka v Dobříši zapojeno do mezinárodního projektu Socrates - Comenius. I v letošním roce se někteří studenti zapojili do této zajímavé práce, jejímž výsledkem byla mezinárodní konference konaná v Dobříši ve dnech 24.-28. března 2007.

Formou prezentací všichni účastníci projektu představili kulturu svého regionu a měli možnost seznámit se s kulturou ostatních zemí, které se do projektu zapojily ? Francie, Německa, Polska a Španělska. Celá konference byla vedena v anglickém jazyce.

Celkem třináct zahraničních studentů bylo ubytováno v rodinách žáků kvinty a sexty, kde si celé čtyři dny prověřovali své jazykové schopnosti a dále je rozvíjeli. Profesoři byli ubytovaní v dobříšských penzionech. Kromě práce na projektu jsme také navštívili Prahu a Vysokou u Příbrami, kde se nachází památník Antonína Dvořáka, v Příbrami jsme si prohlédli Svatou Horu a navštívili Galerii Františka Drtikola. Tato místa jsme navštívili záměrně, nebo? tématy našich prací byly mimo jiné také hudba, fotografie,divadloatanec.Velice zajímavý byl pro naše hosty maturitní ples, kterého se mohli v sobotu 24. března zúčastnit, neboť tato akce není v zahraničí běžná.

Prostor pro vlastní konferenci a představení našich prezentací nám poskytlo místní Pastorační centrum sv. Tomáše. Práce našich zahraničních hostů byly velmi zajímavé a věříme, že i naše prezentace se jim líbily. Závěrečnou prací byly Plesy a taneční hodiny v České republice. Po této prezentaci následovalo taneční vystoupení a návštěva tanečního kurzu, na který nás naši zahraniční přátelé doprovodili.

Díky projektu jsme potkali mnoho zajímavých lidí, seznámili se s jejich mentalitou a obohatili svoji slovní zásobu. Jsme rádi, že jsme měli možnost se projektu zúčastnit. Chceme poděkovat profesorům a všem, kteří nám to umožnili.

Těšíme se na další spolupráci se zahraničními přáteli.


související články: Comenius projekt konference