Kronika

Kreativní poznávání Středočeského kraje

8.6.2014

Již od dubna 2013 probíhá na Gymnáziu Karla Čapka v Dobříši projekt s názvem Mediální výchova kreativně. Jedná se o projekt financovaný z prostředků Evropské unie a studenti dostali jeho prostřednictvím možnost poznávat jak Středočeský kraj, tak svět médií. Podstatou projektu je především to, že studenti na exkurzích poznávají zajímavá místa našeho kraje, a to jak z hlediska historického, tak z hlediska kulturního, geografického či průmyslového. Poznatky z těchto exkurzí studenti zpracují do internetového zpravodaje, který vychází každý měsíc, a do několika tištěných časopisů. Zároveň jsou natáčeny videoreportáže a jsou pořizovány také fotografie, ze kterých vznikají zajímavé fotoreportáže.

V letošním roce jsme již absolvovali exkurze do Solvayových lomů a poznali krásy Berounska, navštívili jsme elektrárnu a zámek v Orlíku nad Vltavou, zhlédli památník v Letech u Písku a cestovali vlakem do Prahy do Náprstkova muzea (stylově oblečení studenti v cestovatelských kostýmech z 19.století byli jistě překvapením pro ostatní cestující). Do konce školního roku nás ještě čekají exkurze do liberecké iQlandie, plzeňské Techmanie, do Škody Mladá Boleslav a do Muzea stříbra v Kutné Hoře.

Kromě exkurzí probíhají na gymnáziu také besedy s osobnostmi, které v médiích pracují. Měli jsme možnost diskutovat s Jindřichem Šídlem z Hospodářských novin, s Davidem Tesařem, který pracuje jako fotoreportér pro ČTK, se Milanem Syručkem, redaktorem ČTK, nebo s Vladimírem Krocem, moderátorem Českého rozhlasu. Všechny tyto besedy byly velice zajímavé a přínosné. Studenti mají také možnost zdokonalovat se v technikách mluvení a psaní. Na začátku školního roku 2013/2014 proběhly dva kurzy rétoriky s paní Zdeňkou Sajfertovou, lektorkou rétoriky na DAMU, po celý školní rok probíhají kurzy „Psaní všemi deseti“ zaměřené na správné psaní na klávesnici a technickou administrativu. Tyto kurzy vede Ing. Petra Svojtková.

Po celou dobu máme možnost odebírat řadu časopisů, ze kterých můžeme čerpat inspiraci pro vlastní mediální tvorbu. Své zkušenosti a získané dovednosti pak můžeme poměřit se svými spolužáky v chystané Filmové akademii, která proběhne v úterý 24.6.2014 v dopoledních hodinách v dobříšské Sokolovně, nebo v řečnickém duelu, který se připravuje na podzim 2014. Díky tomuto projektu, kterého se účastní postupně všechny třídy dobříšského gymnázia, jsme získali mnoho poznatků a vyzkoušeli si vlastní mediální tvorbu. Projekt je jistě dobrým a přínosným zpestřením výuky.

Studenti Gymnázia K.Čapka v Dobříši


související články: projekt mediální výchova