Kronika

Hodnotící zpráva o expedici PÍSEK

17.4.2007

Naši čtvrtou poznávací expedici v rámci projektu Tajga jsme absolvovali v termínu
4.4. - 8.4.2007. Jednalo se o velikonoční svátky a bohužel se potvrdily obavy z přístupu (zejména některých) studentů, kteří pokud mohli vyrazit místo školy na výlet, měli ohromný zájem, ale když měli obětovat svůj volný čas,tak nastala celá řada podivných zdravotních problémů a zákazů, i když se o termínu expedice vědělo už dlouho. .O to větší dík za spolehlivost patří těm, kteří neváhali a přes všechny překážky se rozhodli být důslední a dodržet své slovo, že pokud to jenom trochu půjde, projektu se zúčastní..

Cíl expedice byl poměrně vzdálený - NP Česko - Saské Švýcarsko, který leží na pískovcovém podloží a je tvořen celou řadou neuvěřitelných skalních útvarů a roste v něm mnoho chráněných druhů rostlin a pro nás velmi důležitých původních lesů - bučin a borů.   Odjeli jsme již ve středu odpoledne v 14.13 z Dobříše do Prahy a odtud posléze autobusem do Děčína. Zde jsme přestoupili na jiný bus a odjeli do cílové stanice Hřensko.

Celá expedice byla poprvé v dějinách projektů pojata hodně outdoorově a to hned z několika aspektů - noclehy byly naplánovány pod skalními převisy venku pod širákem

             - vaření probíhalo na vlastních vařičích a z vlastních zásob

             - určitou část výletů bylo nutné nést na zádech celé vybavení

 

Podmínky byly sice poměrně náročné, ale odměna která nás čekala stála za to. Celý pobyt jsme se pohybovali v nádherném kraji pískovcových skalních měst Německa i Česka a to navíc za krásného slunného počasí. Okolní stráně byly lemovány kvetoucími jarními květinami a také jsme viděli hodně obratlovců ,zejména ptáků.

 

Absolvovaný program:

 

Seznam účastníků expedice Písek:

Studenti :  Adéla Vodáková                 Pedagogický doprovod :  Mgr. Škarvada Vladimír

                 Lucie Chovancová                                                       Kamil Korejs

                 Hana Hošková                                                             Mgr. Ondřej Bílý

                 Ondřej Mastilák                                                           David Ričl   

                 Marek Smatana

Všechny noclehy se obešly bez zásadních komplikací a kromě všudypřítomného písku, který má řada z nás dodnes všude možně, nedošlo ani k žádným zdravotním problémům. I když je fakt, že někteří účastníci měli co se týče spacákového vybavení hodně veselé noci, plné pohybu a drkotání zubů, což však čekali již předem, vědomi si svých handicapů a nesli tyto nesnáze statečně a humorem.

Experiment s vlastním vařením u většiny studentů odhalil malou praxi s touto pro ně neznámou věcí.
Ale i tuto naučnou část výletu nakonec přežili ve zdraví a snad i trochu sytí. Celá akce proběhla naprosto bez problémů, za což náleží veliký dík hlavnímu průvodci
Davidu Ričlovi, který jediný tuto lokalitu dobře znal ze svých lepidopterologických výzkumných pozorování.Bez něho by zejména německá část programu byla velmi komplikovaná a zcela určitě by neproběhla tak hladce.

Také chci poděkovat všem studentům, kteří se této velmi náročné výpravy nezalekli a absolvovali jí
s odvahou jim vlastní. Musím přiznat, že takhle těžkou expedici z hlediska podmínek a náročnosti na
připravenost a výbavu účastníků jsem zkusil zorganizovat poprvé a jsem rád, že si studenti společně
opět trochu více dokázali, že když spojí své síly, uvidí a dokáží mnohem víc než jejich okolí..
Na závěr chci také ocenit práci pedagogických doprovodů, kteří nehledali výmluvy pro neúčast a obětovali svůj volný čas ve prospěch studentů.

                                                                                                                          Ondřej Bílý

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: expedice Tajga projekt