Kronika

Hodnotící zpráva o expedici STORM

31.1.2007

Naši druhou poznávací expedici v rámci projektu Tajga jsme absolvovali v termínu 24.1. - 28.1.2007. Odjezd byl stanoven na 13.30 z Dobříše. V Praze následoval přestup do dálkového autobusu směrem k vzdálenému cíli a to byla malá vesnička uprostřed Šumavy - KVILDA.

Program akce byl jasně stanoven, přesto zejména u studentů panovala velká obava z toho co je bude čekat. Strach vládl hlavně z toho, že většinu z výletů budou muset absolvovat na běžkách.Tato obava se však ukázala jako zbytečná, protože skoro všichni v sobě objevili nečekaný běžkařský talent a nenechali se nějak negativně ovlivnit podmínkami v kterých se nacházeli.

Mnohem větší obavy u vedení expedice způsoboval hurikán Kyrill, který se nad naší republikou přehnal jen pár dní před naším odjezdem a velmi silně poničil velkou část území ČR včetně Šumavy.Brzy jsme se v praxi přesvědčili jakou moc a sílu má příroda a jak malým pánem je člověk..
Cesta neprobíhala bez problémů, doprovázela nás sněhová bouře a šílený autobusový řidič, který neváhal kvůli dodržení jízdního řádu předjíždět auta i kamiony v neuvěřitelných pozicích. Nicméně jsme živí a zdraví dorazili v 18.00 do Kvildy, kde nás čekal k naší radosti náš guru a starý známý ?" paní Sudková - majitelka nádherného a perfektně vybaveného srubu kousek od Kvildy.

Tato osoba nám tuto nádheru zapůjčila do užívání. A nejen to. Během našeho pobytu nám byla neuvěřitelnou oporou a snažila se splnit jakékoliv přání, a to v jakoukoliv hodinu. Půjčením hůlek na běžky počínaje a třeba hledáním cedníku konče..

Myslím, že se tato postarší a hyperaktivní paní všem zapsala do srdce a mnohým z nás připomněla naše hodné babičky.

Protože jsme měli poměrně přesné informace o cenách panujících v místních restauracích, neponechali jsme nic náhodě. Doprovázel nás záchrance hladových a utahaných krků - kuchař Vláďa. Celý pobyt předváděl skvělé kuchařské výkony a opět potvrdil pověst, že by byl nejlepší manželkou na světě.

Následující den ráno jsme vyrazili do terénu plní sil a odhodlání. Začátek byl sice poněkud problematický, protože řada z nás stála poprvé v životě na záludném zařízení zvaném běžky, ale již po několika ušlých kilometrech se náš pohyb pomalu a jistě zrychloval. Vyrazili jsme směr státní hranice a naším cílem byly zbytky původního smrkojedlového lesa okolo pramene Vltavy a také původní bukové porosty na Bučině. Naskytl se nám však jen velmi smutný pohled na jedno velké  pohřebiště nádherných stromů a sem tam byly malé zbytky porostu..

Druhý den jsme absolvovali přednášku o historii Šumavy v infocentru Kvilda. Studenti se také dozvěděli informace o NP Šumava, o přírodních ekosystémech v něm se vyskytujících i o jejich ochraně. Viděli jsme také několik naučných filmů vztahujících se k této problematice.

Po skončení přednášky jsme vyrazili do terénu si tyto informace ověřit na vlastní oči. Vydali jsme se na Horskou Kvildu a pak údolím Hamerského potoka na okruh  Antýgl-Tříjezerní slať- Modrava-Filipova huť- Kvilda. 

 Návrat byl celkem pozdní, ale zato si studenti mohli vyzkoušet orientaci v neznámém terénu za zhoršených viditelných podmínek.

Třetí den jsme vyrazili opět na běžkách na okruh Hůrka - Přilba -Na mokřině - Kvildský les.

Bohužel polomy tuto oblast zcela znepřístupnili lidem a nebojím se říci ,že na mnoho let..Zejména Kvildský les dnes již v podstatě neexistuje.Až se popadané stromy za čas vytěží bude z něj hezká planinka. Špatné je, že všechny tyto oblasti jsou důležitými prameništi a zásobárnou vody a je otázka co s tím udělá úplné odkrytí terénu a znásobení síly slunečních paprsků..

Večer po návratu byl přednáškově zaměřen. Studenti vyslechli velmi vyčerpávající leč dost poučnou přednášku odborníka na přežití v horách - Kamila Korejse. Přednáška měla dvě části..První část byla zaměřena na potřebné vybavení pro pobyt v horách a vůbec na jakémkoliv výletu do terénu.Druhá část se týkala první pomoci při všech možných situacích, které mohou člověka potkat v terénu. Byla zaměřena hodně prakticky a věřím tomu, že tyto cenné vědomosti, které se získávají v praxi, jim v dalším životě hodně pomohou.  

Poslední den jsme šli podél toku teplé Vltavy, viděli pomník věnovaný všech šumavským vorařům, kteří během této těžké práce zahynuli a také byl námi navštíven pomníček

králi Šumavy a všem lidem, kteří byli nuceni opustit republiku za minulého režimu

nelegální cestou.

Tímto jsme završili celý program a chystali se na odjezd domů.
 Absolvovaný program:

popis fauny a flory v okolí

návštěva farmy Highland Cow

prohlídka muzea Šumavy - spojena s výkladem o významu zón ochrany v NP

shlédnutí hist.filmů o NP Šumava v IC Kvilda - Šumavské slatě

                                                                           - Lesy Šumavy

                                                                           - Kůrovec a polomy

historie plavení dřeva na Šumavě - návštěva Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu

návštěva pamětního kamene Krále Šumavy a šumavských vorařů

návštěva nejchladnějšího místa v republice ?" Tříjezerní slatě

přednáška o první pomoci a bezpečnosti v horách

praktická ukázka a přednáška o potřebě technického vybavení v terénu

 

Seznam účastníků expedice STORM :

Studenti :  Bára Fiřtová                               Václav Masopust

                 Simona Zálohová                        Adéla Vodáková

                 Lucie Chovancová                      Lenka Helebrantová

                 Veronika Švagrová                     Lucie Kubátová

                 Ondřej Mastilák                          Ivana Rejmonová

                 Zuzana Havlíková

 

Pedagogický doprovod : Mgr. Škarvada Vladimír

                                        Kamil Korejs

                                        Mgr. OndřejBílý

 

Na závěr zprávy bych chtěl poděkovat Kamilu Korejsovi a Vladimíru Škarvadovi za neocenitelnou pomoc při přípravách, plánování a realizaci plánu expedice. Bez jejich přínosu by tento plán nikdy nevznikl.Velký dík patří také kuchařskému umění Vládi, bez kterého by nás tato akce stála o dost více peněz a také by velmi pravděpodobně někteří zemřeli hlady. Musím také ocenit přístup všech studentů, jen díky jejich nadšení a zájmu mohla tato akce proběhnout bez problémů.

A v neposlední řadě děkuji rodičům za důvěru. Jsem si vědom toho, že jet studovat horský lesní ekosystému v lednu a v tom počasí co panovalo moc lidi za normální nepovažuje, ale o to více poznali Vaše děti sami sebe a opět o trochu více zjistili co všechno vlastně dokáží.

Ondřej Bílý
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: sport expedice Kvilda Tajga