Kronika

94procentní úspěšnost v blended learningu

1.1.2016

Od září do prosince naše škola realizovala z prostředků OPVK kurzy tzv. blended learningu. 329 našich žáků úspěšně absolvovalo výukové lekce v anglickém, německém či francouzském jazyce (někteří jsou započítáni dvakrát, protože zvládli studovat dva jazyky). Celkem se studiu prostřednictvím počítače žáci věnovali 1481 hodin a 32 sekund, a to nejen ve škole, ale i při domácí přípravě. Nahráli téměř 187 hodin svého mluveného projevu v cizím jazyce (ten poté kontrolovaly naše vyučující cizích jazyků :) Žáci studovali v jazykových úrovních A1 až B2 s průměrnou úspěšností 94 %.

Díky prostředkům získaným z tohoto projektu byla kompletně přestavěna školní WiFi síť (definitivní podoba ještě není hotova), posíleny páteřní linky počítačové sítě a nová IP zařízení. Zcela nově jsme vybudovali druhou učebnu s počítači. Ve žluté učebně je nyní 17 nových počítačů a nový nábytek. Prostředky ještě vystačily na pořízení projekční techniky či FullHD TV do tříd v přízemí (1A 1B 1C a CIMRa). Tato technika bude instalována do konce prvního pololetí.

Blahopřejeme žákům k úspěšnému splnění kurzů a děkujeme i vyučujícím za koordinaci jejich studia. Díky jejich píli bylo možno posunout vybavení školy o notný kus dál :)


 


související články: projekt OPVK e learning